Klant
Jeugdbescherming west

Illustraties
Eindeloos (Vivienne van Leeuwen)

Opdracht
De ‘do’s en don’ts’ visualiseren binnen de organisatie. Sommige regels spreken vanzelf, maar toch is het nodig om af en toe iedereen daarop weer attent te maken.

Jeugdbescherming West - illustratie gedragscode
Jeugdbescherming West - illustratie gedragscode