Opdrachtgever
Stichting Haags Industrieel Erfgoed (SHIE)

Auteur 
Koos Havelaar

Fotografie
Gert van Santen e.a.

Opdracht
Soms verliezen kerken, kantoren en fabrieken hun functie. Komen ze leeg te staan, dan treedt vaak verval op en gaan belangrijke cultuurhistorische waarden verloren. Herbestemming van zulke gebouwen en complexen gaat dat tegen. Stichting Haags Industrieel Erfgoed (SHIE) en Eindeloos uitgeven realiseerden het boek ‘Nieuw in Oud, Binckhorst Den Haag’ als vervolg op het eerder verschenen boek ‘Nieuw in Oud, 20 jaar herbestemming industrieel erfgoed Den Haag’.
 De publicatie toont twaalf projecten in de Haagse industriële wijk de Binckhorst, die een nieuwe functie kregen.
 En daarmee werden ze gered van (verder) verval. Bijzondere aandacht gaat uit naar het prachtige historische beeldmateriaal.

Ontwerp
Eindeloos

Boek Nieuw in Oud Binckhorst den Haag
Boek Nieuw in Oud binnenwerk
Boek Nieuw in Oud binnenwerk
Boek Nieuw in Oud binnenwerk
Boek Nieuw in Oud binnenwerk
Boek Nieuw in Oud binnenwerk
Boek Nieuw in Oud binnenwerk
Boek Nieuw in Oud binnenwerk